Kend dit skib

Medlemsside

Relevant information og direkte links for medlemmer af HVF131

Kend dit skib - sikkerheden ombord

Det er vigtig at man som ny ombord er bekendt med sikkerhedsprocedurene ombord. I forbindelse med de første sejladser vil understående bliver gennemgået og løbende blive repeteret fra gang til gang

Forsikringspapirer

Hvis gasten endnu ikke har fået sit MA.nr skal der underskrives en forsikringserklæring

Gennemgang af redningsvest

Kunne tilpasse sin redningsvest samt være bekendt med virkemåde ved kontakt med vand og manuel udløsning.

Kort gennemgang af brandrulle

Gæsten skal ved brand ifører sig redningsvest og opholde sig i det område der er længst væk fra branden, mens besætningen bekæmper branden. Gæsten skal være bevidst om nødudgang igennem messen/banjen ved brand på agterdæk

Bjærgerulle

Gæsten skal ved evakuering af skibet koble sig på på et besætningsmedlem og føle dennes anvisninger.

Øvelser

Ved øvelser ombord: Gæsten gøres opmærksom på at øvelser altid vil blive benævnt over højtaleranlægget på skibet med ordene: ”Øvelse Øvelse Øvelse……”

Brandmateriel generelt

6 brandhydranter +brandslanger og strålerør

9 Håndskukkere (C02 og pulver inkl. Gummibåd)

Inergen anlæg i maskinrum

 

Skibet er inddelt i mange sektioner og rum disse er:

Lukket bro

Broen er det sted hvorfra skibet navigeres også kaldet styrehuset. Herfra sejles skibet og er også mødested for briefing inden sejlads.

Åben bro

Åben bro er en betegnelse for taget af styrehuset hvor der også er mulighed for at styre skibet. Dette bliver specielt brugt i forbindelse med havnemanøvre.

Messen

Opholdsstuen hvor der indtages måltider og slappes af under længere sejladser

Forbanje

Kahyt område under dæk i den førreste del af skibet

Forpeak

depotrum helt ude i spidsen af skibet (Stævnen) her opbevares blandt andet materiel til havnemanøvre

Storsrum

Sektion midtskibs under dæk som blandt andet bruges til opbevaring af gummibådsdragter

Styremaskinerum

Sektion helt ude agter hvor maskinen der bevæger roret er placeret. Her er også et lille værksted til småreperationer.

Fordækket

Udendørsareal foran styrehuset hvor ankeret befinder sig

Agterdæk

Udendørsareal bagved styrehuset hvor gummibåden og flydespærringer er placeret

HVF131 på øvese i limfjorden

(c) HVF131