Aktiviteter

Medlemsside

Relevant information og direkte links for medlemmer af HVF131

Aktiviteter

Alle aktiviteter i HVF131 skal tilmeldes på hjv.dk. Hvor man logger ind med sit MA.nr og sin adgangskode eller Nem ID. Har man ikke fået et MA.nr. kan tilmelding ske direkte til kontaktpersonen.

 

Det kan være lidt forvirrende at finde ud af hvad der gemmer under de forskellige forkortelser for sejladser på aktivitetslisten på hjv.dk og ikke mindst må jeg som uddannelsesgast tilmelde mig disse sejladser. Som hovedregel må man tilmelde sig alle typer af sejladser. Jo mere man sejler jo hurtigere lærer man funktionerne ombord og des hurtigere kommer det til at sidde i fingerspidserne.

Herunder kommer en beskrivelse af de sejladser der sejles i hvf131 og hvad deres formål er.

 

Forkortelser

Beskrivelse

SVN- SURVEX (LPU4)

Farvandsovervågning som er en af de sejladser som marinehjemmeværnet skal sejle. De danske farvande bliver patruljeret 365 dage 24/7 og i weekenderne hjælper marinehjemmeværnet. Sejladsen foregår fra fredag til søndag og skibet er i tiden fra afgang fredag til ankomst i havn igen søndag på 15 min. beredskab og kan blive tilkaldt til forskellige opgaver f.eks. eftersøgning, brandbekæmpelse, bugsering etc.

SAREX

Search and Rescue øvelse hvor der øves eftersøgning i vand med deltagelse af forskellige redningsinstanser f.eks. søværnet eller deutsche rettungsdienst. Øvelserne foregår over flere dage og der er mulighed for kun at delage nogle af dagene.

Udlandstogt [By]

HVF131 har nogle venskabsbyer som der i foråret eller sommeren sejles til. Helgoland er en årligt tilbagevendene begivenhed hvor HVF131 hjælper med afviklingen af Nordsee Regatta til og omkring øen.Et fantasktisk hyggeligt togt hvor hyggen er i højsædet

SURVEX BACKUP

Er ikke en sejlads, men betyder at vi er backup hvis en flotillie ikke kan stille folk nok til at sejle en SURVEX.

Sømålsskydning

Der sejles ud og øves skydning med M95 gevær eller LMG (Let Maskin Gevær). Skydning skal vedligeholdes mindst en gang om året

Kontrolsejlads

Lyø bliver omdannet til en toldkrydser når der sejles med SKAT på kontrol af skibe.

Marsikpol

Sejlads med politiet til tjek af f.eks lystbåde om de overholder de maritime regler.

Øvelsesaftener

Hver anden tirsdag og torsdag sejles der øvelsessejlads fra 18.30 til ca. 22.00 . Her øves de forskellige ting som HVF131 skal mestre for at kunne samarbejde med Søværnet i en række opgaver inden for farvandsovervågning, redning, havmiljø og bevogtning. Samt opgaver I samarbejde med, Politi, SKAT, kommuner og havforskere

 

Sejladser med overnatning

De længerevarede sejladser er de sejladser hvor man lære mest om livet ombord. På disse sejladser er man for det meste inddelt i vagthold og det betyder at man også har "FRI" ombord når man ikke er på vagt. Det er en god ide på de længere sejladser at have en bog, PC eller lign med til at slappe af med når man ikke er på vagt og det er vigtigt at få slappet af en gang imellem.

(c) HVF131